Seznam prací

Každý mechanik si sestavuje vlastní ceník prací. Níže pouze počet bodů za každý pracovní úkon.


OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ PRO DOMÁCNOST
Při opravách expres nebo na počkání, může být po dohodě se zákazníkem k cenám účtován příplatek až 50%.
1. Příjem stroje do opravy, předvedení 120,- a předání po opravě 2. Zjištění závady 75,- 3. Demontáž a montáž krytů stroje 150,- 4. Demontáž a montáž přední části stroje 150,- 5. Demontáž a montáž spodní části stroje 210,- 6. Demontáž a montáž horní části stroje 320,- 7. Oprava ručního kola 120,- 8. Čištění bez povrchu 120,- 9. Čištění celkové 180,- 10. Lázeň a čištění dílců stroje 600,- 11. Vyrovnání a zaleštění stehové desky 75,- 12. Seřízení patkové tyče 75,- 13. Vyhlazení a vyrovnání niťové páky a vodiče nití 180,- 14. Oprava horního napínače nití 150,- 15. Seřízení a vyrovnání jehelní tyče a seřízení rámu 135,- 16. Vyjmutí utrženého šroubu a oprava závitu 120,- 17. Oprava navíječe nití 120,- 18. Uvolnění zadřených nebo zalepených funkcí 240,- 19. Demontáž a montáž chapače 195,- 20. Seřízení chapače 135,- 21. Oprava cívkového pouzdra 75,- 22. Promazání speciálním olejem 105,- 23. Výměna převodového pásu s demontáží hřídelí 1385,- 24. Výměna převodového pásu bez demontáže hřídelí 240,- 25. Vymezení vůle stroje 320,- 26. Výměna, oprava nebo seřízení podavače 105,- 27. Úprava držáku středu nebo výměna planžety 105,- unašeče chapače 28. Výměna nebo napnutí řemenu 60,- 29. Seřízení rozpichu 120,- 30. Výměna elektrického vypínače u stroje 105,- 31. Oprava regulátoru délky stehu včetně seřízení 150,- 32. Oprava a seřízení programátoru 435,- 33. Oprava a seřízení automatu vyšívání 345,- se zpětným stehem 34. Oprava a seřízení vyšívání dírky 360,- 35. Oprava a seřízení nožního spouštěče 215,- 36. Výměna vnitřního hnacího řemenu 150,- včetně seřízení 37. Výměna elektrického motoru vnějšího 120,- + připojení světla 38. Výměna elektrického motoru zabudovaného 320,- ve stroji 39. Oprava elektrického motoru 395,- 40. Výměna el. desek 240,- 41. Měření izolačního stavu stroje po opravě 105,- 42. Celkové časování stroje 180,- 43. Vyhledání a odstranění hluku 180,- 44. Seřízení a zašití 120,-
OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ OBNITKOVACÍCH PRO DOMÁCNOST (overlock)
1. Příjem, vydání a předvedení stroje 180,- 2. Seřizování kličkovačů 515,- 3. Čištění a promazání stroje 600,- 4. Broušení a ustavení nožů 210,- 5. Seřízení funkce stroje 900,- 6. Oprava nebo seřízení napínačů 300,- 7. Vymezení vůlí stroje 300,- 8. Výměna nebo napnutí řemenu 105,- 9. Seřízení a zašití opraveného stroje 260,-
GENERÁLNÍ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ
1. Jednoduché stroje pro domácnost 3375,- s rovným a klikatým stehem, chapač rotační i kývavý 2. Průmyslové stroje s rovným stehem, 4955,- bez odstřihu 3. Průmyslové stroje s rovným stehem, 6945,- s odstřihem 4. Kožešnické stroje 10115,- 5. Obuvnické, cylindrické a jim podobné stroje 7140,- 6. Sedlářské, čalounické, ploché a 9125,- ramenové stroje 7. Brašnářské, levo i pravoramenné a jim 5355,- podobné stroje 8. Dírkovací stroje prádlové 10320,- 9. Dírkovací stroje konfekční 49590,- 10. Knoflíkové stroje 17635,- 11. Stroje se stehem řetízkovým, dvou a třínitné 9720,- 12. Stroje čtyř a vícenitné 11700,-

Aktuality